Friday, July 20, 2012كــان رســول الله صــل الله عــليه و ســلم

يــقول لعــائشة رضــي الله عــنها

حــبي لــك كــعقدة فــي حبــل !

فــتضحك هــي رضــي الله عــنها

ثــم كــلما مــرت عــليه ســألته :

كــيف حــال الــعقدة يــا رســول الله ؟

فــيقول : كما هــى.
‘،
♥أهــناك مــن يتــعلم هــذا الــحب♥